காதல்

சித்தரிக்க படாத ஓவியங்ள், உயிரற்றவை என்றால்
தீட்டாத உன் முகத்தின் அழகும், பார்வையும்,
என் நெஞ்சில் உரைந்திருக்கும் படிமமாய் மிதக்க, உயிரற்றவையா!

Advertisements
This entry was posted in காதல். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s