இயற்கை

இயற்கை!
தடுங்கள், புவி வெப்பமயம், ஆவதை!
நடுங்கள், நிழல்தரும் மரங்களை!
காத்திடுங்கள் இயற்கையை!
பார்த்திடுங்கள், இந்த பூகோளத்தில்,
வருங்கால சந்ததியர்கள், பூபாளம் பாடுவதை!

Advertisements
This entry was posted in இயற்கை. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s